Šiuolaikinės nacionalinės bei Europos Sąjungos teisės aktai yra tikslingai orientuoti į vartotojų teisių apsaugą ir suteikia plačias galimybes vartotojui ginti savo teises. Vis dėlto, daugelis vartotojų neturi teisinio išsilavinimo ir nėra įsigilinę į galiojančius teisės aktus, todėl dažnai nesupranta, kokias teises turi, ir nežino, kur reikėtų kreiptis norint jas apginti. Jei įsigiję prekę ar paslaugą, susidūrėte su nesklandumais ar manote, jog pardavėjas galimai pažeidė Jūsų, kaip vartotojo, teises, kviečiame kreiptis į kvalifikuotus mūsų specialistus, kurie pakonsultuos ir padės išspręsti kilusias problemas.

Plataus teisinio reglamentavimo vartotojų teisių apsaugos srityje egzistavimas sukuria daug įsipareigojimų, kuriuos verslo subjektai turi įgyvendinti vartotojų atžvilgiu. Teikdami teisines paslaugas vartotojų apsaugos srityje padedame juridiniams asmenims užtikrinti vartotojų teisių apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą ir užkirsti kelią vartotojų siekiams nepagrįstai, neproporcingai apginti savo teises.

Vartotojų teisių apsaugos srityje teikiame šias teisines paslaugas:

  • teikiame konsultacijas fiziniams ir juridiniams asmenims vartotojų teisių apsaugos klausimais;
  • padedame klientams apginti teisėtus vartotojų interesus vartotojų teisių pažeidimų atvejais;
  • rengiame pretenzijas, atsakymus, procesinius ir kitus dokumentus;
  • atstovaujame fiziniams ir juridiniams asmenims vartotojų teisių apsaugos institucijose;
  • atstovaujame klientams institucijose, nagrinėjančiose iš vartojimo santykių kylančius ginčus;
  • teikiame kitas su vartotojų teisių apsauga susijusias teisines paslaugas.