Su mokesčių teisės sritimi dažnai susiduria tiek juridiniai, tiek fiziniai asmenys, net ir tie, kurie nevykdo ekonominės veiklos, todėl ji aktuali daugeliui. Siekiant tinkamai taikyti galiojančius teisės aktus, suprasti savo, kaip mokesčių mokėtojo, teises ir pareigas, rekomenduotina konsultuotis su mokesčių teisės srities specialistais. Kreipkitėsį mus ir padėsime Jums išspręsti su mokesčių teise susijusias problemas ir suteiksime konsultacijas. Esant poreikiui, atstovausime bendraujant su mokesčių administratoriumi ir sprendžiant ginčus Mokestinių ginčų komisijose ar teismuose.

Mokesčių teisės srityje teikiame šias paslaugas:

  • teikiame konsultacijas fiziniams ir juridiniams asmenims finansų, mokesčių teisės bei muitų klausimais;
  • rengiame prašymus ir užklausimus mokesčių administratoriui dėl informacijos suteikimo bei išaiškinimų;
  • atstovaujame klientams mokesčių administratoriui atliekant patikrinimus ar mokestinius tyrimus, įvertiname teikiamus dokumentus, rengiame paaiškinimus, atsakymus, ir kitus administratoriaus reikalaujamus dokumentus;
  • padedame fiziniams ir juridiniams asmenims bendraujant ir vykdant derybas su mokesčių administratoriaus institucijomis (Valstybine mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Muitinės departamentu prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos), pasirašant susitarimus dėl mokesčių dydžio, sprendžiant įvairias su mokesčiais susijusias problemas;
  • rengiame procesinius dokumentus, teisines išvadas, analizes, rekomendacijas ir kitus reikiamus dokumentus;
  • bendradarbiaujame su kvalifikuotais auditoriais;
  • teikiame kitas su mokesčių teise susijusias teisines paslaugas.