Konkurencijos teisė – reikšminga ir daugeliui verslo subjektų aktuali sritis, reglamentuojanti sąžiningą konkurenciją tarp organizacijų. Konkurencijos teisinis reglamentavimas yra pakankamai sudėtingas, todėl siekiant jį teisingai suprasti ir laikytis nustatytų reikalavimų, kviečiame kreiptis į kvalifikuotus teisininkus. Klientams teikiame teisines paslaugas ir atstovaujame jiems bendraujant su konkurencijos priežiūros institucijomis ar teisminėse institucijose.

Konkurencijos teisės srityje teikiame šias paslaugas:

  • atstovaujame klientams atliekant tyrimus dėl konkurenciją ribojančių susitarimų;
  • teikiame teisinę pagalbą ginantis nuo nesąžiningos konkurencijos veiksmų: klaidinančios ar konkurentus žeminančios reklamos;
  • vertiname sutarčių sąlygas dėl galimų draudimo piktnaudžiauti dominuojančia padėtimi pažeidimų, rengiame dokumentus, reikalingus pradėti tyrimą dėl galimo piktnaudžiavimo, atstovaujame klientams atliekant tyrimus;
  • vertiname klientų vykdomoje veikloje galinčias kilti konkurencijos teisės pažeidimo rizikas, padedame jas suvaldyti, konsultuojame dėl prevencinių priemonių įgyvendinimo;
  • padedame klientams iš priežiūros institucijų gauti leidimus įmonių susijungimų ir įsigijimų įgyvendinimui, atstovaujame tyrimuose dėl nepraneštos koncentracijos įgyvendinimo;
  • konsultuojame koncentracijos priežiūros, reguliuojamų rinkų bei sąžiningos konkurencijos įgyvendinimo klausimais;
  • rengiame procesinius dokumentus, atstovaujame klientams teisminiuose ir neteisminiuose ginčuose, susijusiuose su konkurencijos teise;
  • teikiame kitas su konkurencijos teisės sritimi susijusias teisines paslaugas.