Šiandien žmogaus intelektinės veiklos rezultatai (įmonių pavadinimai, prekių ženklai, dizainas, pramonės išradimai, meno kūriniai ir kt.) yra ypač vertingas turtas ir svarbi bendros civilinės apyvartos dalis. Tobulėjant komunikacinėms technologijoms, šį turtą tampa vis sudėtingiau išsaugoti ir apginti jį nuo platinimo, kopijavimo, plagijavimo ar kito neteisėto panaudojimo. Siekdami klientams padėti visapusiškai apsaugoti jiems priklausantį turtą, teikiame paslaugas intelektinės nuosavybės teisės srityje – konsultuojame klientus susijusiais klausimais, padedame išspręsti šioje srityje iškylančius nesutarimus ir atstovaujame klientus valstybinėse įstaigose, institucijose bei visų instancijų teismuose.

Intelektinės nuosavybės teisės srityje teikiame šias paslaugas:

Prekių ženklai:

 • vertiname kliento pasirinkto prekės ženklo atitiktį teisės aktų reikalavimams;
 • atliekame prekių ir paslaugų ženklų registracijos procedūrą;
 • inicijuojame reikiamus veiksmus dėl prekės ženklų naudojimo pažeidimų ir atstovaujame kliento interesus ginčus dėl prekių ženklų nagrinėjančiose institucijose;
 • teikiame kitas su prekių ženklų apsauga susijusias teisines paslaugas.

Komercinės paslaptys:

 • konsultuojame komerciniųpaslapčių apsaugos klausimais;
 • padedame klientams parinkti tinkamas priemones, skirtas apsaugoti komercines paslaptis ir užtikrinti šios informacijos slaptumą;
 • rengiame susitarimus dėl komercinių paslapčių apsaugos;
 • teikiame kitas su komercinių paslapčių apsauga susijusias teisines paslaugas.

Autorių teisės:

 • konsultuojame klientus autorių teisių objektų įsigijimo, naudojimo, platinimo sutarčių sudarymo klausimais;
 • rengiame su autorių teisėmis susijusių sutarčių projektus ir deriname sutarčių sąlygas;
 • konsultuojame klientus galimai pažeistų intelektinės nuosavybės teisių gynimo klausimais;
 • teikiame kitas su autorių teisių apsauga susijusias teisines paslaugas.

Pramoninė nuosavybė:

 • konsultuojame klientus pramoninio dizaino apsaugos klausimais;
 • atstovaujame klientų interesams registruojant dizaino sprendimus;
 • konsultuojame licencinių sutarčių sudarymo, programinės įrangos įsigijimo, tiekimo, platinimo, licencijavimo bei naudojimo, kompiuterių programų platinimo apsaugos, duomenų bazių apsaugos ir teisinio reglamentavimo klausimais, rengiame sutarčių projektus ir deriname jų sąlygas;
 • teikiame konsultacijas patentų įregistravimo ir apsaugos klausimais, rengiame paraiškas ir kitus reikalingus dokumentus, atstovaujame klientams patentų registravimo Valstybiniame patentų biure procedūroje, atstovaujame ikiteisminiuose ir teisminiuose ginčuose;
 • konsultuojame klientus domenų parinkimo ir registracijos klausimais, atstovaujame registruojant pasirinktą domeną bei pratęsiant jo registraciją, atstovaujame klientams teismuose nagrinėjant ginčus dėl neteisėto ir nesąžiningo domenų registravimo bei naudojimo bei padarytos žalos atlyginimo;
 • teikiame kitas su pramoninio dizaino apsauga susijusias teisines paslaugas.