Jei ketinate steigti mažąją bendriją, individualią įmonę, uždarąją akcinę bendrovę, akcinę bendrovę, žemės ūkio bendrovę, viešąją įstaigą, asociaciją ar kitą juridinį asmenį, rekomenduojame pirmiausia pasitarti su teisininkais profesionalais. Jie padės Jums pasirinkti tinkamiausią juridinio asmens formą, parengti reikiamus dokumentus ir išspręsti kitus aktualius klausimus.

Įmonių teisės srityje teikiame šias paslaugas:

 • teikiame konsultacijas visų teisinių formų juridinių asmenų, filialų, atstovybių steigimo, reorganizavimo, atskyrimo,  pertvarkymo ir likvidavimo klausimais;
 • padedame, konsultuojame ir atstovaujame klientams įmonių įsigijimo, pardavimo, susijungimo klausimais;
 • rengiame akcijų pirkimo – pardavimo, įmonių įsigijimo ir susijungimo, akcininkų sutarčių, įmonių vidaus dokumentų projektus, įvertiname sutarčių ir kitų susijusių dokumentų atitiktį teisės aktų reikalavimams, konsultuojame dėl galimo jų keitimo;
 • teikiame teisines konsultacijas juridinių asmenų įstatinio kapitalo formavimo, didinimo bei mažinimo klausimais;
 • rengiame ir keičiame įmonių steigimo dokumentus (įstatus, nuostatus), padedame teisiškai įforminti, įregistruoti pakeitimus;
 • rengiame įmonių vidaus dokumentus (darbo reglamentus, vidaus taisykles, instrukcijas);
 • rengiame reorganizavimo sąlygas, atskyrimo sąlygas ir kitus reorganizavimo ir atskyrimo proceso dokumentus;
 • konsultuojame ir teikiame kasdienę teisinę pagalbą bendrovių teisės klausimais (visuotinio akcininkų susirinkimo, valdybos ir vadovo veiklos, įgaliojimų ir prokūrų išdavimo ir kt.);
 • atliekame juridinių asmenų teisinį auditą, teisinį bendrovių sudaromų sandorių, valdymo organų priimtų sprendimų įvertinimą;
 • konsultuojame įmonių kolegialių bei vienasmenių valdymo organų teisių ir pareigų, teisinės atsakomybės klausimais;
 • atstovaujame klientams šalių derybose, ir visose institucijose, nagrinėjančiose bendrovių teisės srityje kilusius ginčus;
 • teikiame kitas su įmonių teisės sritimi susijusias teisines paslaugas.

Konsultuoja specialistai


Vitoldas Martovičius

ADVOKATAS

ĮKŪRĖJAS, PARTNERIS, ADVOKATAS

- Įmonių teisė
- Įmonių restruktūrizavimas ir bankrotas
- Ikiteisminių ginčų analizė, kliento strategijų, situacijų sprendimo būdų formavimas

+3706 874 2594
vitoldas@adv.lt

Aris Damušis

ADVOKATAS

ĮKŪRĖJAS, PARTNERIS, ADVOKATAS

- Viešieji pirkimai
- Prievolių teisė
- Įmonių restruktūrizavimas bankrotas
- Fizinių asmenų bankrotas
- Statybų teisė
- Nekilnojamojo turto teisė
- Įmonių teisė

+3706 883 6688
aris@adv.lt

Nida Kazokienė

ADVOKATĖ

ADVOKATĖ

- Statybų teisė
- Darbo teisė
- Įmonių restruktūrizavimo ir bankroto teisė
- Nekilnojamojo turto teisė
- Įmonių teisė

+3706 874 4966
nida@adv.lt

Gerutis Niaura

ADVOKATAS

ADVOKATAS

- Įmonių restruktūrizavimo ir bankroto teisė
- Nekilnojamojo turto teisė
- Įmonių teisė
- Mediacija

+3706 983 2264
gerutis@adv.lt

Milena Juškaitienė

ADVOKATĖ

ADVOKATĖ

- Asmens duomenų apsauga
- Darbo teisė
- Įmonių restruktūrizavimas ir bankrotas
- Fizinių asmenų bankrotas
- Šeimos teisė
- Įmonių teisė
- Prievolių teisė

+3706 265 1557
milena@adv.lt

Tomas Petrauskas

ADVOKATO PADĖJĖJAS

ADVOKATO PADĖJĖJAS

- Statybų teisė
- Nekilnojamojo turto teisė
- Įmonių teisė
- Prievolių teisė

+3706 122 4888
tomas@adv.lt

Dovylė Cironkienė

TEISININKĖ

TEISININKĖ

- Įmonių teisė

+370 686 53472
dovyle@adv.lt