Siekiant tinkamai apginti savo teises baudžiamajame procese, būtina gerai išmanyti baudžiamąją teisę ir baudžiamąjį procesą reglamentuojančius teisės aktus ir su tuo susijusią teisminę praktiką. Dėl šios priežasties visus su baudžiamąja teise susijusius klausimus rekomenduojame spręsti tik kartu su šios srities profesionalais.

Baudžiamosios ir baudžiamojo proceso teisės srityje teikiame šias paslaugas:

  • teikiame konsultacijas įtariamiesiems ir kaltinamiesiems dėl įvairių nusikalstamų veikų bei baudžiamosios atsakomybės už jas;
  • konsultuojame galimai nukentėjusiuosius nuo nusikalstamų veikų dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo ir patirtos žalos atlyginimo galimybių;
  • rengiame susitarimus dėl susitaikymo, žalos atlyginimo ir kitus dokumentus;
  • teikiame teisines konsultacijas bei atstovaujame įtariamiesiems ir nukentėjusiesiems ikiteisminio tyrimo institucijose;
  • konsultuojame ir teikiame teisinę pagalbą fiziniams ir juridiniams asmenims įvairaus pobūdžio baudžiamosiose bylose – atstovaujame kaltinamiesiems, nukentėjusiesiems, civiliniams ieškovams, civiliniams atsakovams pirmosios ir aukštesnių instancijų teismuose;
  • rengiame procesinius dokumentus – pareiškimus dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo, prašymus, civilinius ieškinius, skundus dėl prokurorų,pareigūnų, ikiteisminio tyrimo teisėjų veiksmų ar neveikimo, apeliacinius ir kasacinius skundus bei atsiliepimus į juos;
  • teikiame kitas su baudžiamąja teise susijusias teisines paslaugas.

Konsultuoja specialistai


Artūras Špilkovas

ADVOKATAS

ADVOKATAS

- Baudžiamoji teisė

+3706 868 9886
arturas@adv.lt