Įsigaliojus Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui (BDAR) organizacijoms neretai iškyla klausimų, kaip tinkamai įgyvendinti duomenų subjektų teises, laikantis teisės aktų reikalavimų. Siekiant išvengti pažeidimų, rekomenduojame šiais klausimais kreiptis į kvalifikuotus specialistus. Mūsų komanda suteiks teisines paslaugas asmens duomenų apsaugos srityje, parengs susijusius dokumentus bei padės gauti atsakymus į visus aktualius klausimus.

Asmens duomenų apsaugos srityje teikiame šias paslaugas:

 • atliekame asmens duomenų tvarkymo atitikties reikalavimams ir poveikio duomenų apsaugai vertinimą bei išankstines patikras;
 • parengiame kiekvienai įmonei individualiai pritaikytą BDAR veiksmų planą ir padedame jį įgyvendinti;
 • rengiame asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančius vidinius įmonių teisės aktus, asmens duomenų tvarkymo taisykles, darbuotojų elgesio kodeksus, sutartis dėl asmens duomenų tvarkymo ir kitus susijusius dokumentus;
 • konsultuojame įmones vidinių dokumentų, susijusių su technologijų naudojimu, informacijos ir duomenų apsaugos klausimais;
 • vertiname asmens duomenų tvarkymo metu kylančias rizikas ir rekomenduojame saugaus duomenų tvarkymo priemones;
 • atliekame teisinį tvarkomų asmens duomenų auditą;
 • padedame suvaldyti įvykusius asmens duomenų saugumo pažeidimus;
 • rengiame interneto svetainių naudojimo taisykles, privatumo politikas;
 • atstovaujame klientams bendradarbiaujant su Valstybine duomenų apsaugos inspekcija, rengiame pranešimus ir atsakymus priežiūros institucijai;
 • teikiame duomenų apsaugos pareigūno paslaugas;
 • konsultuojame fizinius asmenis dėl galimų teisės į asmens duomenų apsaugą pažeidimų bei teisės imtis teisių gynimo priemonių prieš duomenų valdytoją ar tvarkytoją;
 • rengiame procesinius dokumentus, atstovaujame klientams teisminiuose ir neteisminiuose ginčuose, susijusiuose su asmens duomenų apsauga;
 • teikiame kitas su asmens duomenų apsauga susijusias teisines paslaugas.

Konsultuoja specialistai


Milena Juškaitienė

ADVOKATĖ

ADVOKATĖ

- Asmens duomenų apsauga
- Darbo teisė
- Įmonių restruktūrizavimas ir bankrotas
- Fizinių asmenų bankrotas
- Šeimos teisė
- Įmonių teisė
- Prievolių teisė

+3706 265 1557
milena@adv.lt

Robertas Rimkus

ADVOKATO PADĖJĖJAS

ADVOKATO PADĖJĖJAS

- Asmens duomenų apsauga

+370 695 56695
robertasr@adv.lt