Administraciniai nusižengimai – tai Kelių eismo taisyklių, aplinkos apsaugos, disponavimo ginklais, šaudmenimis ar sprogmenimis tvarkos, ekonomikos ir verslo tvarkos bei kiti pažeidimai, už kuriuos asmenims taikoma administracinė atsakomybė. Jei padarėte tokį pažeidimą, Jums iškelta administracinio nusižengimo byla ar tiesiog nesutinkate su Jums ketinama taikyti administracine atsakomybe, kviečiame kreiptis į mūsų teisininkus. Jie suteiks reikiamas konsultacijas, padės išspręsti iškilusias problemas ir atstovaus Jums bendraujant su atsakingomis valstybės, savivaldos institucijomis ar teismuose.

Mūsų teisininkai padės ir tais atvejais, kai manote, kad valstybės, savivaldos ar kitos institucijos atliko neteisėtus veiksmus ar priėmė nepagrįstus sprendimus, arba, priešingai – neatliko veiksmų, kuriuos privalo atlikti. Jei kyla abejonių dėl institucijų veiksmų ir manote, kad pažeidžiamos Jūsų teisės, kreipkitės į mūsų teisininkus. Suteiksime profesionalias teisines konsultacijas, apginsime Jūsų teises ir atstovausime tiek bendraujant su institucijomis, tiek nagrinėjant ginčus teismuose.

Administracinės teisės srityje teikiame šias paslaugas:

  • konsultuojame administracinių teisės pažeidimų ir atsakomybės taikymo klausimais – sprendimų dėl administracinės atsakomybės taikymo apskundimo, administracinių nuobaudų skyrimo, panaikinimo, pakeitimo viešaisiais darbais, baudos mokėjimo išdėstymo dalimis ir kitais klausimais;
  • teikiame konsultacijas dėl valstybės ir savivaldybių bei kitų institucijų veiksmų ar neveikimo, priimtų sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo, galimybės juos apskųsti;
  • padedame ir konsultuojame sprendžiant ginčus su valstybės ir savivaldybių institucijomis, rengiame ir teikiame prašymus, skundus, atsiliepimus, atstovaujame klientams ikiteisminėse institucijose ir administracinių ginčų komisijose, valstybinėse įmonėse, įstaigose, organizacijose, viešojo administravimo institucijose;
  • rengiame procesinius dokumentus (prašymus, skundus, apeliacinius skundus, prašymus atnaujinti administracinio nusižengimo bylą ir kitus);
  • atstovaujame klientams pirmosios ir aukštesnių instancijų bendrosios kompetencijos ir administraciniuose teismuose;
  • teikiame kitas su administracine teise susijusias paslaugas.

Konsultuoja specialistai


Martyna Leonavičiūtė

ADVOKATO PADĖJĖJA

ADVOKATO PADĖJĖJA

- Nekilnojamojo turto teisė
- Administraciniai ginčai
- Prievolių teisė

+3706 147 1276
martyna@adv.lt