Statybų teisė yra sudėtinga ir plati sritis, kurios teisinis reguliavimas ypač dažnai keičiasi, todėl užsakovams, projektuotojams, rangovams ir kitiems statybos proceso dalyviams dažnai sunku skirti reikiamą dėmesį statybą reglamentuojantiems teisės aktams ir jų kaitai (juose įtvirtintiems reikalavimams). Siekdami padėti Jums išvengti papildomų rūpesčių, sutaupyti laiko, o tuo pačiu optimizuoti Jūsų kaštus, siūlome įvairias teisines paslaugas bei konsultacijas statybų teisės srityje.

Statybos teisės srityje teikiame šias paslaugas:

  • teikiame teisines konsultacijas fiziniams ir juridiniams asmenims (užsakovams, projektuotojams, rangovams ir kitiems statybos proceso dalyviams) statybų veiklos, teritorijų planavimo, statinių projektavimo, rangos, subrangos, statybos sutarčių sudarymo ir vykdymo, statytojų atsakomybės, pretenzijų pateikimo, statybos darbų trūkumų šalinimo, atsakomybės ir netesybų rangovui taikymo bei kitais klausimais;
  • padedame įvertinti statybų vykdymo metu iškilusias problemas ir rasti tinkamus jų sprendimo būdus
  • rengiame projektavimo, statybos generalinės rangos, rangos, subrangos, statybos darbų techninės priežiūros ir kitų susijusių sutarčių projektus bei dokumentus, vertiname jų atitiktį teisės aktų reikalavimams. Esant poreikiui, teikiame pastabas, siūlome galimus pakeitimus;
  • vertiname įvairius su statybos veikla susijusius dokumentus bei galimas jų teisines pasekmes, teikiame pastabas ir siūlymus;
  • atstovaujame klientams vykdant derybas dėl statybų sutarčių sudarymo, vykdymo bei nutraukimo;
  • atstovaujame klientams bendraujant su atsakingomis valstybės institucijomis dėl teritorijų planavimo, statybos darbų vykdymo ir kitų klausimų;
  • rengiame procesinius dokumentus, atstovaujame klientams visų instancijų teismuose bei arbitraže nagrinėjant su statybos procesu susijusius ginčus;
  • teikiame kitas su statybos teisės sritimi susijusias teisines paslaugas.

Konsultuoja specialistai


Aris Damušis

ADVOKATAS

ĮKŪRĖJAS, PARTNERIS, ADVOKATAS

- Viešieji pirkimai
- Prievolių teisė
- Įmonių restruktūrizavimas bankrotas
- Fizinių asmenų bankrotas
- Statybų teisė
- Nekilnojamojo turto teisė
- Įmonių teisė

+3706 883 6688
aris@adv.lt

Nida Kazokienė

ADVOKATĖ

ADVOKATĖ

- Statybų teisė
- Darbo teisė
- Įmonių restruktūrizavimo ir bankroto teisė
- Nekilnojamojo turto teisė
- Įmonių teisė

+3706 874 4966
nida@adv.lt

Tomas Petrauskas

ADVOKATO PADĖJĖJAS

ADVOKATO PADĖJĖJAS

- Statybų teisė
- Nekilnojamojo turto teisė
- Įmonių teisė
- Prievolių teisė

+3706 122 4888
tomas@adv.lt