Prievolių teisė yra plati sritis, su kuria susiduria kiekvienas – tai ir sutarčių sudarymas, ir prievolių atsiradimas, užtikrinimas bei vykdymas, ir civilinės atsakomybės taikymo bei kiti klausimai. Sprendžiant su prievolių teise susijusius klausimus būtina puikiai išmanyti galiojančių teisės aktų visumą, todėl siekiant teisingai suprasti ir tinkamai taikyti galiojančius įstatymus, kviečiame kreiptis į kvalifikuotus teisės specialistus. Esate kreditorius ir siekiate, kad prievolės būtų tinkamai užtikrintos ar įvykdytos? Esate skolininkas ir turite klausimų prievolių vykdymo srityje? Kreipkitės į mus, mes padėsime išspręsti Jūsų problemas bei atsakyti į kylančius klausimus.

Prievolių teisės srityje teikiame šias paslaugas:

  • konsultuojame prievolių atsiradimo ir vykdymo, taip pat prievolių nevykdymo ar netinkamo vykdymo teisinių pasekmių klausimais;
  • teikiame konsultacijas prievolių įvykdymo užtikrinimo klausimais (netesybos, laidavimas, garantijos ir kt.);
  • konsultuojame prievolių perleidimo, perkėlimo, reikalavimo perleidimo trečiajam asmeniui ir kitais klausimais;
  • konsultuojame prievolių pabaigos (prievolės pasibaigimas ją įvykdžius, šalių susitarimu, atleidus skolininką nuo prievolės vykdymo, suėjus naikinamajam terminui, mirus fiziniam asmeniui ar pasibaigus juridiniam asmeniui ir kt.), įskaitymo, restitucijos ir kitais klausimais;
  • rengiame įvairių dokumentų ir sutarčių (pirkimo – pardavimo, mainų, paskolos, panaudos, pasaugos, dovanojimo, nuomos, lizingo, rentos, išlaikymo iki gyvos galvos, atlygintinų paslaugų teikimo, jungtinės veiklos (partnerystės), taikos ir kt.) projektus;
  • padedame ir konsultuojame ginant skolininkų ir kreditorių interesus, atstovaujame šalių derybose;
  • rengiame procesinius dokumentus ir atstovaujame klientams visose institucijose, nagrinėjančiose iš prievolių teisės kilusius ginčus;
  • teikiame kitas teisines paslaugas, susijusias su prievolių teise.

Konsultuoja specialistai


Aris Damušis

ADVOKATAS

ĮKŪRĖJAS, PARTNERIS, ADVOKATAS

- Viešieji pirkimai
- Prievolių teisė
- Įmonių restruktūrizavimas bankrotas
- Fizinių asmenų bankrotas
- Statybų teisė
- Nekilnojamojo turto teisė
- Įmonių teisė

+3706 883 6688
aris@adv.lt

Martyna Leonavičiūtė

ADVOKATO PADĖJĖJA

ADVOKATO PADĖJĖJA

- Nekilnojamojo turto teisė
- Administraciniai ginčai
- Prievolių teisė

+3706 147 1276
martyna@adv.lt

Milena Juškaitienė

ADVOKATĖ

ADVOKATĖ

- Asmens duomenų apsauga
- Darbo teisė
- Įmonių restruktūrizavimas ir bankrotas
- Fizinių asmenų bankrotas
- Šeimos teisė
- Įmonių teisė
- Prievolių teisė

+3706 265 1557
milena@adv.lt

Tomas Petrauskas

ADVOKATO PADĖJĖJAS

ADVOKATO PADĖJĖJAS

- Statybų teisė
- Nekilnojamojo turto teisė
- Įmonių teisė
- Prievolių teisė

+3706 122 4888
tomas@adv.lt

Justė Vaščėgienė

ADVOKATO PADĖJĖJA

ADVOKATO PADĖJĖJA

- Viešieji pirkimai
- Įmonių restruktūrizavimas ir bankrotas
- Prievolių teisė
- Nekilnojamojo turto teisė

+3706 869 1990
juste@adv.lt