Hialurono rūgšties injekcijos estetiniais tikslais – kas gali atlikti šią procedūrą?

2024-01-24

Šiais laikais ne vienas trokšta pasigražinti savo išvaizdą užpildydamas nepageidaujamas raukšleles, pasididindamas lūpas, skruostus ar kt., dėl ko asmuo kreipiasi į specialistus dėl invazinės procedūros – hialurono rūgšties injekcijos. Populiarėjant šiai procedūrai ir itin sparčiai gausėjant „specialistų“, galinčių atlikti tokią procedūrą, labai svarbu žinoti, kas turi teisę atlikti hialurono rūgšties injekcijas ir kur tokia veikla gali būti atliekama.

Kas gali atlikti hialurono rūgšties užpildų injekcijas?

Šiuo konkrečiu atveju aktuali yra Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2023 m. kovo 21 d. priimta nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-83-511/2023 (toliau – Nutartis), kurioje išaiškinta, kas konkrečiai gali atlikti užpildų injekcijas (į užpildų injekcijas įeina ir lūpų bei kitų kūno vietų užpildymas hialurono rūgšties injekcijomis).

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartyje nurodė baigtinį sąrašą specialistų, turinčių licencijas, kurie turi teisė atlikti hialurono rūgšties injekcijas: „1) gydytojas dermatovenerologas <…>; 2) plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-1496 patvirtintoje Lietuvos medicinos normoje MN 146:2019 „Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas“ <…>; 3) gydytojas veido ir žandikaulių chirurgas (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. V-676 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. V-969 redakcija) patvirtintoje Lietuvos medicinos normoje MN 29:2018 „Gydytojas veido ir žandikaulių chirurgas“ <…>; 4) gydytojas burnos, veido ir žandikaulių chirurgas (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. V-1419 patvirtintoje Lietuvos medicinos normoje MN 169:2019 „Gydytojas burnos, veido ir žandikaulių chirurgas“ <…>.“

Tačiau šiuo atveju itin svarbu pažymėti, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartyje taip pat išaiškino, jog estetiniais, o tai yra būtent grožio tikslais hialurono rūgšties užpildų injekcijas ir kitas panašaus pobūdžio procedūras gali atlikti tik gydytojas dermatovenerologas ir plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas.

Kur gali būti atliekamos hialurono rūgšties užpildų injekcijos?

Hialurono rūgšties užpildų injekcijos gali būti atliekamos tik asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, turinčioje galiojančią įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją teikti dermatovenerologijos paslaugas ir (ar) kitas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurias pagal teisės aktų reikalavimus kartu su kitais asmens sveikatos priežiūros specialistais turi teisę teikti. Šiuo atveju jokie grožio salonai ar asmeninės patalpos nėra tinkamos tokioms paslaugoms atlikti.

Kokia yra taikoma atsakomybė už hialurono rūgšties užpildų injekcijų atlikimą neturint tam licencijos?

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 202 straipsnio 1 dalis reglamentuoja, jog: „Tas, kas versliškai ar stambiu mastu ėmėsi ūkinės, komercinės, finansinės ar profesinės veiklos neturėdamas licencijos (leidimo) veiklai, kuriai ji (jis) reikalinga, ar kitokiu neteisėtu būdu, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.“.

Taigi, hialurono rūgšties užpildų injekcijos estetiniais tikslais gali būti atliekamos:

  1. gydytojo dermatovenerologo arba plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojo (gydytojo dermatovenerologo ir/ arba plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojo profesinė kvalifikacija įgyjama baigus universitetines medicinos studijas ir dermatovenerologijos ir/ arba plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojo rezidentūrą);
  2. gydytojo, turinčio Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotą ir galiojančią medicinos praktikos licenciją verstis medicinos praktika pagal gydytojo dermatovenerologo ir/arba plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojo profesinę kvalifikaciją;
  3. asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, turinčioje galiojančią įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją teikti dermatovenerologijos ir/ arba plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojo paslaugas ir/ ar kitas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

 

Pateikta informacija neturi būti remiamasi kaip galutine teisine nuomone ar konsultacija. Dėl detalios asmeninės teisinės konsultacijos galima kreiptis elektroniniu paštu info@adv.lt ir/arba tiesiogiai į mūsų komandoje praktikuojančius advokatus/advokato padėjėjus.

Grįžti