LVAT PANAIKINO ĮSAKYMĄ, KURIUO PRADĖTA ŽEMĖS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS PROCEDŪRA

2024-01-16

Sėkmingai atstovavome klientus administracinėje byloje prieš Nacionalinę žemės tarnybą prie Aplinkos ministerijos ir Kauno miesto savivaldybę. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2024-01-10 sprendimu administracinėje byloje Nr. eA-681-502/2024 tenkino klientų apeliacinį skundą ir panaikino Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2022-12-16 įsakymą Nr. 1P-408-(1.17 E.) „Dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams (viešosios įstaigos K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės plėtrai) procedūros pradžios “.

Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2022-12-16 įsakymu Nr. 1P-408-(1.17 E.) „Dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams (viešosios įstaigos K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės plėtrai) procedūros pradžios“ buvo pradėta klientams nuosavybės teise priklausančios žemės sklypo dalies ir statinių paėmimo visuomenės poreikiams procedūra. Nurodytas įsakymas buvo priimtas Kauno miesto savivaldybės prašymu, kuris buvo grindžiamas poreikiu plėsti K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninę.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija 2024-01-10 sprendime administracinėje byloje Nr. eA-681-502/2024 išaiškino, kad privati žemė iš asmenų visuomenės poreikiams gali būti paimta tik išimtiniais atvejais. Žemės paėmimu visuomenės poreikiams suinteresuota institucija, siekdama, kad būtų pradėta privačios žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra, visais atvejais turi pareigą tinkamai įvertinti visas egzistuojančias alternatyvas bei aiškiai ir išsamiai objektyviais duomenimis pagrįsti konkretaus žemės sklypo (jo dalies) paėmimo visuomenės poreikiams būtinumą šio instituto taikymo išimtinumo kontekste. Šio pobūdžio ginčuose visais atvejais turi būti vertinama tai, ar egzistuoja kitos alternatyvos, t. y. galimybė užtikrinti visuomenės poreikį nepaimant privačios nuosavybės, kadangi Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 45 straipsnio 1 dalyje numatytą žemės sklypo paėmimo išimtinumą pagrindžia būtent tai, jog konkretus visuomenės poreikis objektyviai egzistuoja ir jis negalės būti patenkintas, jeigu nebus paimtas ginčo žemės sklypas.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2024-01-10 sprendime administracinėje byloje Nr. eA-681-502/2024 sprendė, kad Kauno miesto savivaldybė šiuo atveju tinkamai nepagrindė ir neįrodė, kad visuomenės poreikio nėra galima užtikrinti kitais (alternatyviais) būdais, t. y. nepagrindė ir neįrodė, kad K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės plėtra yra galima tik paėmus klientams priklausančią žemės sklypo dalį ir statinius. Atsižvelgiant į tai, Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2022-12-16 įsakymas Nr. 1P-408-(1.17 E.) „Dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams (viešosios įstaigos K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės plėtrai) procedūros pradžios “ buvo panaikintas.

Teismo sprendimą rasite čia: https://liteko.teismai.lt/viesasprendimupaieska/tekstas.aspx?id=d44e69fb-f2da-4e80-a753-733e74ebc3da

 

Pateikta informacija neturi būti remiamasi kaip galutine teisine nuomone ar konsultacija. Dėl detalios asmeninės teisinės konsultacijos galite kreiptis elektroniniu paštu info@adv.lt ir/arba tiesiogiai į mūsų komandoje praktikuojančius advokatus/advokato padėjėjus.

Grįžti